Дати історії

2млн. років тому – поява первісних людей на землі.

1млн. років тому – поява первісних людей на території України.

4-3 тис. до н. е. – розселення племен трипільської культури на території України.

9-7 ст. до н. е.- розселення кіммерійців між Дністром і Доном, а також на Кримському та Таманському півостровах.

7-3 ст. до н. е.- панування скіфів на території Північного Причорномор’я.

7-6 ст. до н. е.- грецька колонізація Північного Причорномор’я.

1-2 ст. – перші згадки про словян у творах римських вчених – Плінія Старшого, Тацита, Птолемея.

4-7 ст. – формування перших східнослов’янських політичних обєднань – союзів племен.

8-9 ст. – утворення  проукраїнської держави Руська земля з центром у Києві.

860-866 – Походи князя Аскольда на Константинополь.

882 – вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом.

882 – 912 – правління Олега на Русі.

911 – укладення договору між Руссю і Візантією

912-945- Князювання Ігоря

945-964- регентство княгині Ольги

964-972-князювання Святослава

980-1015-князювання Володимира Великого

988-запровадження християнства в Київській Русі

1019-1054-князювання Ярослава Мудрого

1037-спорудження в Києві Софійського собору 

1097- князівській зізд у Любечі

1113- укладення монахом Нестором першої редакції літописного зведення –Повість минулих літ

1113-1125- князювання Володимира Мономаха

1187- перша літописна згадка назви Україна щодо земель Південної Київщини та Переяславщини

1199- обеднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицької і Волинської земель і утворення
Галицько- Волинського князівства

1223- поразка руських дружин і половецького війська в битві на р.Калці

1237- 1240- монгольська навала на Русь

1238- перемога війська Данила Галицького над німецькими лицарями-хрестоносцями під Дорогочином

1350- 1352 – боротьба польсько-угорської коаліції з Литовським князівством за Волинські землі

1362- перемога литовського війська над золотоординськими збройними формуваннями. Остаточна інкорпорація
 до Литовського князівства Київщини ,Переяславщини, Волині та Поділля

1385- Кревська унія між Литвою та Польщею

1387- остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

1410- поразка Тевтонського ордена від об`еднаного війська поляків,литовців, Українців та білорусів під Грюнвальдом

1413- городельська унія між Литвою та Польщею

1449- утворення Кримського ханства

1480- повалення золотоординського іга на Русі

1529- перший Литовський статут

1554 – 1556- спорудження Д. Вишневецьким на о.Мала- Хортиця оборонного замка-фортеці. Заснування Запорозької Січі

1566- другий Литовський статут

1569- Люблінська унія між Литвою та Польщею. Утворення федеративної польсько-литовської держави – Речі Посполитої.
Перехід під владу Польщі Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, а також Підляшшя

1572-універсал польського короля Сигізмунда 2 Августа про утворення найманого козацького формування – початок реєстрового
козацького війська 

1572- видання у Львові друкарнею Івана Федорова першої друкованої в українських землях книги Апостол

1588- третій Литовський статут

1591-1593- козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського

1594-1596- козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка

1596- Берестейська унія

1616-похід запорозьких козаків на чолі з П.Сагайдачним на Кафу, визволення невольників

1621- битва польсько-козацького війська з турецьким під Хотином

1625- 1638- хвиля козацько-селянських повстань під проводом М.Жмайла, Т.Трясила, І.Сулими, П.Бута, Д.Гуні, Я.Остряниці.

1648-1676-українська національна революція

1648- перемога козацьких військ на чолі с Б.Хмельницьким над поляками під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями

1649- розгром польського війська в битві під Зборовом. Зборівська  мирна угода

 1651- поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір

1652- розгром польського війська в битві під Батогом

1653- перемога українського війська на чолі з І. Богуном над польсько-шляхетською армією під Монастирищем. Рішення
Земського собору про прийняття Війська Запорозького під протекторат московського царя

1654, 8січня – Переяславська рада

1654, березень – «Березневі статті»

1657 – смерть Б.Хмельницького

1657-1659-гетьманування  І.Виговського

1658- Гадяцький договір

1659 – розгром московських військ під Конотопом збройними формуваннями під керівництвом  І.Виговського

1659-1663 – гетьманування Ю.Хмельницького

1659 – Переяславські статті Ю.Хмельницького

1660 – Слободищенський  трактат

1661 – заснування університету у Львові

1663 – Чорна рада у Ніжині

1663-1668 – гетьманування  І.Брюховецького на Лівобережній Україні

1663-1665 – гетьманування  П. Тетері на Правобережній Україні

1665 – Московські статті. Обмеження територіально-адміністративної автономії Лівобережної Україні

1665-1676 – гетьманування  П. Дорошенка на Правобережній Україні

1667- Андрусівське перемиря між Російською державою та Річчю Посполитою

1668-1672 - гетьманування Д.Многогрішного на Лівобережній Україні

1669 – Глухівські статті

1672-1687- гетьманування І.Самойловича на Лівобережній Україні

1674 – перше видання «Синопсису»(Київ)

1676 1681 – гетьманування Ю.Хмельницького на Правобережжі

1677-1681 – Московсько-Турецька війна за Правобережну Україну

1681 – Бахчисарайський мирний договір між Росією Туреччиною та Кримським ханством

1686 – «Трактат про Вічний мир»між Росією та Польщею

1687-1708 – гетьманування І.Мазепи

1708-1722 – гетьманування  І.Скоропадського

1709,червень – Полтавська битва

1710 – обрання гетьманом в еміграції П.Орлика. Бендерська  Конституція.

1714 – перша згадка в джерелах про гайдамаків

1722-1727 – діяльність першої Малоросійської колегії

1722-1723 – гетьманування П.Полуботка

1727-1734 – гетьманування Д.Апостола

1727 – «Решительные пункты» (документ,що регулював відносини Гетьманщини з Росиєю

1734-1750 – діяльність Правління Гетьманського уряду

1750-1764 – гетьманування К. Розумовського

1764 – зосередження повноти влади в Україні в руках Другої Малоросійської колегії

1768 – початок Коліївщини на Правобережній Україні

1772 – перший поділ Польщі Приєднання до Росії  Східної Білорусії, а Галичини - до Австрії  

 1775 – ліквідація царським самодержавством Запорозької Січі

1781 – ліквідація полкової системи на Гетьманщині, утворення натомість намісництв за російським зразком

1783 – царський маніфест про приєднання до Російської держави Кримського ханства;------царський указ про закріпачення
 селян на Лівобережній та Слобідській Україні     

 1785 – «Жалувана грамота дворянству»Катерини ІІ, згідно з якою українська старшина зрівнювалась у правах з російським
 дворянством.

1793 – другій поділ Польщі. До Росії відійшли Київщина, Східна Волинь, Поділля,  Брацлавщина.

1795 – третій поділ Польщі. Росія включила до свого складу Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву і Курляндію.

1798 – видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди»

1803 – царський указ про «вільних хліборобів», згідно з яким поміщики за власним бажанням могли відпускати кріпосних
селян на волю й давати їм земельні наділи

1805 – відкриття Харківського університету

1812,червень – початок агресії Наполеона проти Росії

1812-1835 – антикріпосницькі виступи селян на Поділлі під проводом У.Кармалюка

1818-1821 – діяльність таємної організації «Союз благоденства», «побічні управи» якого діяли в Кишиневі, Тульчині, Полтаві тощо

1820 – заснування в Ніжині Гімназії вищих наук

1821 – утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»

1825,грудень – повстання декабристів в Петербурзі

1825,грудень-1826,січень – повстання чернігівського полку в Україні

1827-1830 – діяльність таємного демократичного гуртка у Ніжинській Гімназії вищих наук

1830-1831 – Польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1833-1837 – діяльність напівлегального демократично-просвітительського та літературного угруповання «Руська трійця»

1834 – заснування університету в Києві

1840 – видання в Петербурзі «Кобзаря» Т.Шевченка

1843-1844 – селянське повстання під проводом Л.Кобилиці на Буковині

1846-1847 – діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

1847-1848 – запровадження в Правобережній Україні «Інвентарних правил»

1848,травень – утворення у Львові першої української політичної організації-Головної руської ради

1848 – ліквідація кріпосного права у Галичині та на Буковині

1853-1856 – Кримська війна

1855 – розгортання масового антикріпосницького руху «Київської козаччини»

1856 – «Похід у Таврію за волею»- масове самовільне переселення селян Катеринославщини та Херсонщини

1861,лютий – царський маніфест про скасування кріпосного права в Росії

1861-1862 – видання в Петербурзі українського журналу «Основа»

1863 – циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про обмеження видання книг та заборону викладання в школах українською мовою

–написання П.Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна» - тексту до сучасного гімну України

1864 – земська, судова та шкільна реформа у Росії

1865 – заснування в Одесі Новоросійського університету

- відкриття першої в Україні залізниці Одеса-Балта

1867 – перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську

1868 – створення у Львові першого осередку товариства «Просвіта»

1874 – масове «ходіння в народ»

1875 – відкриття університету в Чернівцях

1876 – затвердження царем Емського акта, що забороняв видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою

1876-1879 – діяльність народницької організації «Земля і воля»

1877 – «Чигиринська змова»

1880-1881 – діяльність «Південноросійського робітничого союзу»народників у Києві

1882 – створення в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи

1890 – утворення Русько-української радикальної партії (РУРП)- першої української політичної партії

1892 – виникнення таємного товариства «Братство тарасівців»

1897 –організація київського та катеринославського «Союзів боротьби за визволення робітничого класу»

- перший загальний перепис населення Росії

- на Харківському паровозобудівному заводі завершено будівництво першого паровоза

1900 – утворення Революційної української партії (РУП)

- видання у Львові брошури М.Міхновського «Самостійна Україна» в Петербурзі

1905,9січня – розстріл робітничої демонстрації («Кривава неділя»)

- початок першої російської революції

1905,червень – повстання на броненосці «Потьомкін»

1905,жовтень – всеросійський загальний політичний страйк .Виникнення Рад робітничих депутатів

1905,жовтень – підписання царем маніфесту «Про удосконалення державного порядку», в якому було обіцяно громадянські
 свободи та скликання законодавчої думи

1905,грудень – збройні повстання в Харькові , Олександрівську ,Горлівці

1906,листопад – царський указ про вільний вихід селян из общин. Початок Столипінської аграрної реформи

1907,3червня – царський указ про розпуск ІІ Державної думи. Державний переворот, що фіксував поразку революції 1905-1907рр.

1908 – утворення «Товариства українських поступовців» (ТУП).

1914,лютий – масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторіччя з дня народження Т.Шевченка

1914,серпень – створення в Львові Головної Української ради

  - заснування «Союзу визволення України» (СВУ)

1914 – створення в складі австро-угорської армії українського добровольчого Легіону січових стрільців (УСС)

  - утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.

1917,27лютого – перемога лютневої демократичної революції .Повалення самодержавства в Росії.

1917,4березня – утворення центральної ради

1917,23червня – І Універсал Центральної Ради

1917,3липня - ІІ Універсал Центральної Ради

1917,липень – збройний виступ полуботківців

1917,серпень – тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України

1917,листопад – ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення  Української Народної Республіки(УНР)

1917,3грудня – маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради

1917,12грудня – проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському зізді Рад у Харкові

1917,5грудня – початок наступу радянських військ на Київ

1918,11січня – 4 Універсал Центральної Ради

1918,26січня – підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та ії союзниками

- вступ до Києва радянських військ на чолі з М.Муравйовим

1918,18 лютого – початок наступу німецьких військ на територію України

1918,29 квітня – ухвалення Центральною Радою Конституції УНР

- проголошення на Всеукраїнському хліборобському зізді П.Скоропадського гетьманом України. Здійснення державного перевороту
і перехід усієї повноти влади в Україні до рук гетьмана

1918,листопад – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

- утворення Директорії

1918,14 грудня – вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом  П.Скоропадським влади

1919,22січня – Акт злуки УНР і ЗУНР

1919,6січня – проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) декретом Тимчасового робітничо-селянського
 Уряду України

1919,10березня – прийняття ІІІ Всеукраїнським  зіздом рад (Харьків) першої Конституції УСРР. Юридичне оформлення радянської
 державності в Україні.

1919,липень – окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винятком Чернігівщини, військами Денікіна.

1919,3грудня – затвердження  8 Всеросійською конференцією РКП(б) резолюції

ЦК РКП(б) «Про Радянську владу на Україні».

1919,11грудня – створення Всеукраїнського революційного комітету на чолі з Г.Петровським

1919,16грудня – вступ збройних формувань Червоної армії до Києва

1920,квітень – підписання Варшавського договору між УНР та Польщею

1920,25квітня – початок радянсько-польської війни

1920,6травня – вступ польсько-укаїнського війська до Києва

1920,26травня – початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських військ

1920,12жовтня – підписання у Ризі угоди про перемиря та попередні умови миру між РСФРР та УСРР з одного боку та Польщею – з іншого.

1920,листопад – остаточний розгром армії Врангеля в Криму. Ліквідація Південного фронту

1921,березень – ухвала Х з’їздом РКП(б) постанови про запровадження нової економічної політики (НЕП)

1921,18березня – підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та УСРР

1921-1923- Голод в Україні

 

 

 
© 2009 mashika.com.ua